Dr. Elisabeth Kjølholdt

 • Utdannet lege Københavns Universitet. Medisinsk embedseksamen i 2009.

 • Erfaring som lege fra St. Olavs Hospital, Mathesongården Legesenter, Olafiaklinikken og Preventia Medisinske Senter samt Sex og samfunn.

 • Medeier ved Holbergs Plads Legesenter.

Dr. Kyrre Nessa

 • Jobbet tidligere som vikar for Dr. Siv Brackmann. Tok over Brackmanns praksis 1. april 2019.

 • Utdannet lege fra Semmelweis Universitet. Medisinsk embetseksamen i 2011.

 • Erfaring fra

  • Oslo allmennlegevakt

  • Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus

  • Ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus og Akershus Univsersitetssykehus

 • Medeier ved Holbergs Plads Legesenter

Dr. Miriam Sare

 • Vikar for Dr. Nessa i 50% stilling.

 • Utdannet lege fra Semmelweis Universitet. Medisinsk embetseksamen i 2011.

 • Spesialist i Medisinsk Mikrobiologi, utdannet ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.

 • Erfaring fra Oslo allmennlegevakt og Mikrobiologisk avdeling ved OUS.

 • Driver fagbloggen milleogbasillene.no