Dr. Elisabeth Kjølholdt vil være i permisjon fra 1. juni til 1. august 2019

Dr. Kari Østeberg vikarierer for henne i denne tiden


Vi starter opp med videokonsultasjoner!

Fra 13. juni 2019 vil Dr. Nessa og Dr. Sare ta imot videokonsultasjoner fra kl 12-13 alle dager. Les mer her.


Helsesekretær Helene Landmark vil være borte fra 20. juni til 1. august

I denne perioden vil vi ha vikar.


Sommeren 2019

I uke 29 er legesenteret stengt (15.-19. juli)

  • Dr. Nessa er borte i uke 26 (24.-28. juni). Dr. Sare er tilstede.

  • Dr. Sare er borte i uke 27 - 29 (1.-19. junli). Dr. Nessa er tilstede.

  • Dr. Kjølholdt er i permisjon til 1. august.

  • Dr. Østberg vikarerier for Dr. Kjølholdt i sommer.